Home בכל מקום

השקעה מניבה בנדל"ן

הסיפור שלh

איך הגעתי לנדל"ן  ובמה אני מאמינה

יפעת אנג'ל

מאז ומתמיד התעניינתי בבתים ובנדל"ן.

עם השנים למדתי את חום שוק ההון והשקעות בבורסה, יחד עם זאת אני מאמינה שיש לפצל את הכספים ולהשקיע גם בנדל"ן.
השקעה בשני האפיקים תביא להגדלת ההון המשפחתי., במהלך השנים היתה לי קריירה עמאית כנעמבצ פניםכאשר כל הזמן חלמתי על הגדלת ההון העצמי…

בשלב כלשהו, הבנתי שתחום הנדל"ן תפור עליי.

אני מאמינה:

  • יושרה
  • אמינות
  • העמקת ידע
  • שירות מעולה
  • למידה מתמדת
  • קבלת החלטות מהירה כדרך חיים
מוטו שאני מציינת בכל הזדמנות: "מתים פעם אחת. כדאי לחיות טוב".
אני בהחלט חייה על פיו.

השקעות נדל"ן

פרויקטים פתוחים להשקעה

השקעה 50,000 €

בסכום זה ההשקעה שלך תנותב לפרויקט אחד לפי בחירתך

השקעה 100,000 €

בסכום זה ניתן לחלק את ההשקעה שלך עד שלושה פרויקטים שונים, לבחירתך

השקעה 75,000 €

בסכום זה ההשקעה שלך תנותב לשני פרויקטים שונים, לבחירתך

השקעה 150,000 €

בסכום זה ניתן לחלק את הסכומים לכל הפרויקטים הפתוחים שיש לנו להציע, לפי שיקולך

972-50-2322035
972-52-4850838
ifat@magnific.co.il aharon@weissman.com
POB 5537 Even Yehuda 4052556 Israel